Cách chọn Switch Layer 2 và Layer 3 phù hợp với hệ thống mạng của bạn?

Layer 2 va Layer 3

Việc lựa chọn các bộ chuyển mạch (switch) phù hợp cho cơ sở hạ tầng mạng của bạn là điều rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng và quản lý tối ưu. Quyết định chủ yếu phụ thuộc vào việc sử dụng bộ chuyển mạch Layer 2 (L2) hay bộ chuyển mạch Layer 3 (L3). Hiểu rõ các tính năng và lợi ích riêng biệt của chúng có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với mục tiêu của công ty. Bài viết này sẽ trình bày các khác biệt cơ bản giữa hai loại bộ chuyển mạch này, đồng thời thảo luận về lợi ích của bộ chuyển mạch lớp 3 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và cung cấp một phân tích so sánh.

Tìm hiểu về Switch lớp 2

Switch Layer 2 chủ yếu sử dụng địa chỉ MAC để chuyển tiếp dữ liệu trong một mạng cục bộ (LAN). Các bộ chuyển mạch này hoạt động hiệu quả trong việc xử lý lưu lượng trong cùng một mạng hoặc miền quảng bá nhưng không tham gia vào việc định tuyến mạng giữa các mạng con IP khác nhau.

Các tính năng của Switch layer 2:

 • Bảng địa chỉ MAC (MAC Address Table): Sử dụng bảng lọc để xác định cách chuyển tiếp các khung dữ liệu.
 • Miền Quảng bá (Broadcast Domain): Hoạt động trong một miền quảng bá duy nhất cho mỗi VLAN.
 • Không Quản lý hoặc Có Quản lý (Unmanaged or Managed): Có sẵn dưới dạng thiết bị không quản lý (plug-and-play) và thiết bị có quản lý (cung cấp các tùy chọn cấu hình cho VLAN và bảo mật cổng)

Các ứng dụng phổ biến:

 • Môi trường Văn phòng Nhỏ/ Văn phòng Tại Nhà (SOHO): Nơi các tài nguyên như máy in và thiết bị lưu trữ tập tin cần được chia sẻ trong một mạng hạn chế.
 • Thiết bị Biên trong Mạng Lớn (Edge Devices in Large Networks): Chẳng hạn như camera IP, điểm truy cập (access points), và điện thoại VoIP.

Tìm hiểu về Switch lớp 3

Switch Layer 3, còn được gọi là bộ chuyển mạch đa lớp, tích hợp khả năng định tuyến cùng với các chức năng cơ bản của bộ chuyển mạch Lớp 2. Các thiết bị này hoạt động bằng cách sử dụng địa chỉ IP để đưa ra quyết định chuyển tiếp, cho phép chúng tạo điều kiện cho việc giao tiếp giữa các mạng con khác nhau.

Các tính năng của Switch layer 3:

 • Khả năng Định tuyến (Routing Capabilities): Xử lý định tuyến IP, cho phép giao tiếp giữa các VLAN (inter-VLAN communication).
 • Các Tính năng Nâng cao (Advanced Features): Thường bao gồm các chức năng như chất lượng dịch vụ (Quality of Service – QoS), các tính năng bảo mật tiên tiến, và định tuyến multicast.
 • Khả năng Mở rộng (Scalability): Phù hợp hơn cho các mạng mở rộng cần giao tiếp giữa các phòng ban và nhiều VLAN.

Các ứng dụng phổ biến:

 • Doanh nghiệp Vừa đến Lớn (Medium to Large Enterprises): Nơi mà nhiều phòng ban được phân chia thành các VLAN khác nhau nhưng cần phải giao tiếp với nhau một cách hiệu quả.
 • Trung Tâm Dữ liệu (Data Centers): Nơi mà các tủ máy chủ khác nhau thường nằm trên các mạng con riêng biệt và yêu cầu các kết nối nhanh giữa chúng.

Sự khác biệt chính giữa công tắc L2 và L3

L2 (Layer 2) và L3 (Layer 3) switches là các thành phần quan trọng trong kiến trúc mạng, mỗi loại đều có vai trò riêng biệt. Dưới đây là những khác biệt chính giữa chúng:

 1. Handling Traffic:
  • L2 Switches: Xử lý lưu lượng dữ liệu bằng cách sử dụng địa chỉ MAC, chủ yếu cho việc chuyển tiếp khung dữ liệu trong cùng một mạng LAN và không tham gia định tuyến IP.
  • L3 Switches: Ngoài việc sử dụng địa chỉ MAC, chúng còn có khả năng định tuyến IP, cho phép giao tiếp giữa các mạng con khác nhau và cung cấp tính năng định tuyến nâng cao.
 2. Broadcast Domain:
  • L2 Switches: Hoạt động trong một miền quảng bá duy nhất cho mỗi VLAN.
  • L3 Switches: Có thể phân tách các miền quảng bá bằng cách định tuyến IP, cho phép kiểm soát tốt hơn các lưu lượng quảng bá trong mạng lớn hơn.
 3. Inter-VLAN Communication:
  • L2 Switches: Không thể xử lý giao tiếp giữa các VLAN mà chỉ có thể chuyển tiếp dữ liệu trong cùng một VLAN.
  • L3 Switches: Hỗ trợ giao tiếp giữa các VLAN bằng cách định tuyến IP, cho phép các VLAN khác nhau trao đổi dữ liệu với nhau.
 4. Management and Configuration:
  • L2 Switches: Thường có tính năng quản lý đơn giản hơn và ít tùy chọn cấu hình hơn so với L3 Switches.
  • L3 Switches: Có thể quản lý chi tiết hơn với các tùy chọn cấu hình phức tạp như VLAN, bảo mật cổng và các tính năng định tuyến.
 5. Cost and Complexity:
  • L2 Switches: Thường có chi phí thấp hơn và ít phức tạp hơn trong triển khai và quản lý.
  • L3 Switches: Đắt hơn và có tính phức tạp cao hơn, đặc biệt là khi cấu hình và quản lý các tính năng định tuyến và bảo mật phức tạp

Cả hai bộ chuyển mạch Layer 2 và Layer 3 đều mang lại những lợi ích quan trọng, nhưng sự lựa chọn chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của mạng của bạn. Bộ chuyển mạch Lớp 2 rất phù hợp cho các môi trường đơn giản, chỉ có một miền quảng bá duy nhất, trong khi đó bộ chuyển mạch Lớp 3 cung cấp định tuyến tiên tiến và khả năng mở rộng cho các mạng phức tạp với nhiều VLAN và mạng con.

Kết Luận

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) nên quyết định dựa trên sự phức tạp hiện tại của mạng và kế hoạch mở rộng trong tương lai. Bộ chuyển mạch Layer 3 được khuyến khích nếu cần định tuyến giữa các VLAN, tính năng bảo mật tiên tiến và chất lượng dịch vụ (QoS). Tuy nhiên, đối với các nhu cầu khiêm tốn hơn, các bộ chuyển mạch Layer 2 như USW Lite 8 PoE có thể đủ để cung cấp một giải pháp chi phí hợp lý và dễ triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.