SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MODULE SFP SỢI ĐÔI VÀ MODULE SFP SỢI ĐƠN (BIDI)

3 8

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa module SFP sợi đôi và module SFP sợi đơn là rất quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn trong việc triển khai mạng. Dưới đây là chi tiết về các đặc điểm và ứng dụng của hai loại module SFP này.

Module SFP sợi đôi và module SFP sợi đơn: Chúng là gì?

Module SFP sợi đôi:

 • Chức năng: Là loại module SFP 1G phổ biến, sử dụng cơ chế truyền hai chiều. Có hai kênh hoặc cổng riêng biệt để truyền và nhận dữ liệu (một cổng truyền và một cổng nhận).
 • Bước sóng: Các bước sóng phổ biến là 850nm, 1310nm, và 1550nm.
 • Sợi quang: Cần hai sợi quang để kết nối (một cho truyền và một cho nhận).1 7Hình 1: Module quang sợi đôi

Module SFP sợi đơn (Simplex SFP):

 • Chức năng: Còn được gọi là bộ thu phát BIDI (Bi-Directional), sử dụng một cổng duy nhất cho cả truyền và nhận dữ liệu qua một sợi quang.
 • Bước sóng: Phạm vi bước sóng thường từ 1300 đến 1600nm.
 • Sợi quang: Chỉ cần một sợi quang để kết nối, làm cho việc sử dụng tài nguyên sợi quang hiệu quả hơn.3 8Hình 2: Module quang sợi đơn

Sự khác biệt giữa Module SFP sợi đôi và Module SFP sợi đơn

 1. Khoảng cách truyền:
 • SFP sợi đôi: Sử dụng cáp đơn chế độ và đa chế độ. Sợi đa chế độ có thể truyền dữ liệu lên đến 2 km, trong khi sợi đơn chế độ có thể đạt tới 160 km.
 • SFP sợi đơn (BIDI): Cũng sử dụng cáp OS2 hoặc cáp quang đa chế độ. Khoảng cách truyền dao động từ 2 km đến 120 km.
 1. Sử dụng chất xơ:
 • SFP sợi đôi: Sử dụng giao diện hai cổng (thường là cổng LC), cần hai sợi quang để kết nối.
 • SFP sợi đơn: Sử dụng một sợi quang duy nhất cho cả truyền và nhận, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên sợi. Điều này giúp giảm số lượng dây vá sợi quang và cổng bảng vá lỗi, tiết kiệm không gian và chi phí quản lý.
 1. Được sử dụng theo cặp:
 • SFP sợi đôi: Phải sử dụng theo cặp với cùng bước sóng. Ví dụ, nếu sử dụng SFP 850nm ở một đầu, cần sử dụng SFP 850nm ở đầu kia.
 • SFP sợi đơn (BIDI): Cũng phải sử dụng theo cặp phù hợp, nhưng với các bước sóng ngược nhau. Ví dụ, nếu sử dụng SFP BiDi TX1310/RX1550nm ở một đầu, cần sử dụng SFP BiDi TX1550/RX1310nm ở đầu kia.

Phần kết luận

Module SFP sợi đôi sử dụng hai sợi quang để truyền và nhận dữ liệu riêng biệt, trong khi bộ thu phát BIDI sử dụng một sợi quang duy nhất cho cả hai chức năng này. Việc lựa chọn giữa hai loại module này phụ thuộc vào yêu cầu về khoảng cách truyền, mức sử dụng sợi quang, chi phí và khả năng mở rộng mạng. Module SFP sợi đơn (BIDI) thường là lựa chọn tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa tài nguyên sợi quang, đặc biệt trong các tình huống có hạn chế về số lượng sợi quang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.